Cyklotrasy v okolí

Obcí Vrbice procházejí tři oficiální trasy cyklostezek - MODRÉ HORY, KRAJEM ANDRÉ a MORAVSKÁ VINNÁ.

* * *

1. CYKLOTURISTICKÁ TRASA MODRÉ HORY

Délka trasy: 31 km
Celkové převýšení: 143 m
Náročnost trasy: středně náročná,
vhodná pro trekking a horská kola i pěší turistiku

Trasa: Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz) > Bořetice (www.boretice.cz) > Vrbice (www.vrbice.cz) > Kobylí (www.kobyli.cz) >
Kraví hory Bořetice (
www.republikakravihora.cz) > Němčičky (www.nemcicky.cz) > Velké Pavlovice

Oblast Modrých Hor tvoří katastry obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice v nejjižnějším cípu vinorodé Moravy. Réva vinná se tu pěstuje na téměř 1.200 ha a odrůdy s modrými hrozny na produkci červených vín zaujímají více jak polovinu vinohradů. Vydejte se po symbolickém okruhu, který vás provede vinařskou krajinou s nádhernými výhledy do okolí, s mnoha sakrálními památkami a turistickými zajímavostmi. Nechejte se vtáhnout do kouzelné atmosféry míst odedávna obdělávaných lidskýma rukama, vnímejte rozmanitost přírody, úrodnost krajiny i činnorodost zdejších lidí. Téměř celá trasa vede po asfaltových, nebo jinak upravených cestách. Stezky tvoří ucelený okruh, takže se na mi můžete napojit kdekoliv a udělat si svoje vlastní putování z místa, které vám bude nejlépe vyhovovat. Podrobné informace o Modrých Horách najdete na webu - www.modrehory.cz

Kvalitní víno, atraktivní místa, úchvatné výhledy do krajiny - to je cykloturistická stezka MODRÉ HORY, zajímavé tipy na výlet naleznete ZDE.

 

2. CYKLOTURISTICKÁ TRASA KRAJEM ANDRÉ

Trasa: Hustopeče (www.hustopece-city.cz) > Starovičky (www.starovicky.cz) > Velké Pavlovice
(www.velke-pavlovice.cz) > Bořetice (www.boretice.cz) > Vrbice (www.vrbice.cz)

Délka trasy: 18,7 km
Celkové převýšení: 128 m
Náročnost trasy: středně náročná,
vhodná pro trekking a horská kola i pěší turistiku

Trasa: Hustopeče (www.hustopece-city.cz) > Starovičky (www.starovicky.cz) > Velké Pavlovice
(www.velke-pavlovice.cz) > Bořetice (www.boretice.cz) > Vrbice (www.vrbice.cz)

Přijměte naše srdečné pozvání k poznání jedné z nejpestřejších vinařských tras s mnoha krásnými zákoutími, neopakovatelnými pohledy na vinorodou krajinu, doplněné o zajímavá setkání s vínem a lidmi tohoto kraje. Trasa vede přes vyhlášené vinařské obce Velkopavlovické vinařské podoblasti. Téměř 19 kilometrová stezka s kvalitně upraveným novým povrchem je vhodná především pro cykloturistiku, ale je možné si trasu projít i pěšky.

Cyklostezku je možné absolvovat ve dvou variantách:
Varianta I * Hustopeče – Starovičky – Velké Pavlovice – Bořetice – Vrbice
Varianta II * Vrbice – Bořetice – Velké Pavlovice – Starovičky - Hustopeče

Trasa je po celé své délce řádně označena směrovkami s logem cyklostezky Krajem André. Proto určitě nezabloudíte!
Nezapomeňte zastavit se, poznávat, rozhlédnout se, ochutnávat …
Na odpočinkových místech se můžete těšit na pět variant informačních tabulí, na nichž jsou pro vás připraveny zajímavosti o obcích, kterými stezka prochází. Dozvíte se zde o vinařství, památkách, přírodních rezervacích, vyhlídkových místech, folklóru a mnohém dalším.

 

3. TIP PRO PĚŠÍ - KRAVIHORSKÁ TURISTICKÁ STEZKA

Délka trasy: 12,5 km
Náročnost:
Stezka je určena především k pěší turistice,
je však velmi dobře sjízdná i na kole
- doporučujeme trekking a horská kola

Trasa: Kraví hora Bořetice (www.republikakravihora.cz) > Rozhledna > Přírodní rezervace Zázmoníky > Němčičky (www.nemcicky.cz) >
Strom Slovácka - Oskeruše > Kraví hora Bořetice

STRUČNÝ POPIS VÝLETNÍ TRASY:

Start turistické stezky - Hotel Kraví hora >>> od hotelu se vydáte do Kraví hory podél vinných sklepů, minete Vinckovo náměstí a půjdete či pojedete dále, až se dostanete na novou asfaltovou cestu pod vinohrady >>> po překonání rovného úseku se začne tato cesta stáčet doleva, vzhlédnete-li nahoru, uvidíte již po levé ruce rozhlednu >>> nyní překonáte velmi prudký kopec mezi terasami s vinicemi a dostanete se tak na vrchol s rozcestím – vlevo je rozhledna (určitě navštivte!) >>> poté se od rozcestí vydejte doprava po polní cestě, která dále pokračuje kvalitní asfaltkou (začíná při vjezdu do lesa) >>> nejdříve se budete pohybovat po okraji lesa, poté přímo v lese - tak překonáte nejvýše položený bod vašeho putování Horní ochozy s nadmořskou výškou 328 m n.m. – zde, v PR Zázmoníky, na vás čekají neuvěřitelné výhledy z hůry a to dokonce i na nejvýše položenou obec našeho regionu Vrbici – nyní jste přesně o 30 metrů výše! >>> dále vás asfaltka přivede na rozcestí U Boudy, lidově nazývané Fialka, s turistickým značením >>> v tomto bodě se napojíte na modře značenou turistickou stezku, která vás povede lesem a dále podél lesa až na rozcestí pod Němčičkami >>> na výše zmiňovaném rozcestí se vydáte doleva směrem k obci Němčičky >>> obcí budete procházet po hlavní ulici, kde v prudké lomené zatáčce odbočíte nahoru vpravo (druhá odbočka) směrem ke kostelu a škole >>> za školou odbočíte vlevo a dále půjdete do kopce, kolem Slováckého sklípku, ven za obec >>> po levé ruce v polích spatříte Oskeruši neboli Strom Slovácka nyní půjdete stále rovně, kolem bílé kapličky >>> dále z kopce kolem dřevěného kříže, tato cesta vás přivede na rozcestí >>> zde odbočíte vpravo, pokračovat budete asfaltkou mezi meruňkovým sadem a vinicí >>> na dalším rozcestí odbočíte vlevo >>> tato cesta, stále kolem sadu, vás již spolehlivě dovede zpět k Hotelu Kraví hora, tedy do cíle vašich toulek po Kravihorské turistické stezce.

 

4. TIP NA CYKLISTICKÝ VÝLET - TRASA č. I

Délka trasy: 28,5 km
Celkové převýšení: 128 m
Náročnost trasy: nenáročná, vhodná pro trekking a silniční kola

Trasa: Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz) > Velké Bílovice (www.velkebilovice.cz) > Vrbice (www.vrbice.cz) > Bořetice (www.vrbice.cz) > Velké Pavlovice

STRUČNÝ POPIS VÝLETNÍ TRASY (doporučujeme podrobně prostudovat - výlet není po své trase označkován):
START CYKLISTICKÉHO VÝLETU - Turistické informační centrum Velké Pavlovice >>> vydáte se kolem místního rybníka do V. Bílovic (silnice č. 423) >>> ve V. Bílovicích odbočíte na hlavní křižovatce vlevo směrem na obec Čejkovice (silnice č. 422) >>> za V. Bílovicemi za vinnými sklepy odbočíte vlevo, zde se napojíte na Velkopavlovickou vinařskou stezku, která vede kolem vyhlídkového místa s kapličkou na Hradišťku do obce Vrbice >>> v obci Vrbice u kaple sv. Anny se napojíte na cyklostezku Krajem André (ta vás od tohoto místa spolehlivě dovede až do V. Pavlovic, ale pozor, proti směru šipek!) a vyjedete po ní na nejvyšší bod celé trasy – vrch Stráž, ke kostelu, kde je okouzlující vyhlídka do kraje >>> po stejné trase sjedete zpět na dolní konec obce a po cyklostezce se vydáte do obce Bořetice >>> v Bořeticích budete stále pokračovat po cyklostezce, která vás dovede přes železniční přejezd a most přes říčku Trkmanku do Kraví hory s rozhlednou >>> za hotelem Kraví hora budete dál pokračovat po cyklostezce Krajem André až do V. Pavlovic, zpět k Turistickému informačnímu centru, které je současně i CÍL VÝLETU.

 

5. TIP NA CYKLISTICKÝ VÝLET - TRASA č. II

Délka trasy: 34 km
Celkové převýšení: 128 m
Náročnost trasy: středně náročná, vhodná pro trekking a horská kola

 Trasa: Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz) > Velké Bílovice (www.velkebilovice.cz) > Čejkovice (www.cejkovice.cz) > Vrbice (www.vrbice.cz) > Kobylí (www.kobyli.cz) > Bořetice (www.boretice.cz) > V. Pavlovice

STRUČNÝ POPIS VÝLETNÍ TRASY (doporučujeme podrobně prostudovat - výlet není po své trase označkován):

START CYKLISTICKÉHO VÝLETU - Turistické informační centrum Velké Pavlovice >>> vydáte se kolem místního rybníka do V. Bílovic (silnice č. 423) >>> ve V. Bílovicích odbočíte na hlavní křižovatce vlevo směrem na obec Čejkovice (silnice č. 422) >>> v Čejkovicích na křižovatce u kostela odbočíte vlevo, čímž se napojíte na cykloturistickou značenou trasu č. 5115 a současně i na pěší turistickou trasu modrou - ty vás dovedou kolem lesíka Hájek až k vrbeckému kostelu >>> u kostela v obci Vrbice a se napojíte na Velkopavlovickou vinařskou stezku, která vás dovede do obce Kobylí >>> po stezce projedete téměř celou obcí až na křižovatku s hlavní silnicí (silnice č. 421), zde odbočíte vlevo směrem na obec Bořetice >>> v Bořeticích na první křižovatce před Kulturním domem odbočíte vpravo, tím se napojíte na cyklostezku Krajem André (ta vás od tohoto místa spolehlivě dovede až do V. Pavlovic, ale pozor, proti směru šipek!) >>> prostřednictvím stezky projedete Kraví horou s rozhlednou >>> za hotelem Kraví Hora budete pokračovat dál po cyklostezce Krajem André až do V. Pavlovic, zpět k Turistickému informačnímu centru, které je současně i CÍL VÝLETU.

 

6. TIP NA CYKLISTICKÝ VÝLET - TRASA č. III

Délka trasy: 34 km
Celkové převýšení: 208,5 m
Náročnost trasy: středně náročná,
vhodná pro trekking a horská kola

Trasa: Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz) > Bořetice (www.boretice.cz) > Boleradice (www.boleradice.cz) > Morkůvky (www.morkuvky.cz) > Brumovice (www.brumovice.cz) > Kobylí (www.kobyli.cz) > Bořetice > V. Pavlovice

START CYKLISTICKÉHO VÝLETU – TIC Velké Pavlovice >>> vydáte se V. Pavlovicemi směrem na Němčičky (silnice č.42114) čímž se napojíte na cyklostezku Krajem André, která vás po směru šipek přivede do bořetické Kraví hory na Vinckovo náměstí >>> zde budete pokračovat stále rovně kolem sklepů až vyjedete na novou asfaltovou cestu pod vinohrady >>> po překonání rovného úseku se začne tato cesta stáčet doleva, vzhlédnete-li nahoru, uvidíte již po levé ruce rozhlednu >>> dále vyjedete velmi prudký kopec mezi terasami s vinicemi a dostanete se tak na vrchol s rozcestím – vlevo je rozhledna (můžete navštívit), vy se však vydáte vpravo po polní cestě, která dále pokračuje kvalitní asfaltkou (začíná při vjezdu do lesa) >>> nejdříve pojedete po okraji lesa (přírodní rezervace Zázmoníky), poté přímo lesem (přírodní rezervace Nospek) >>> cesta vás přivede na Rozcestí U Boudy s turistickým značením >>> v tomto bodě se napojíte na modrou turistickou stezku, která vás povede lesem (přírodní rezervace Velký Kuntínov) a dále podél lesa na rozcestí nad Boleradicemi >>> na rozcestí se vydáte vpravo směrem na Boleradice (silnice č. 4211 - na začátku obce vpravo Naučná stezka Paseky - Hrad) >>> v Boleradicích na křižovatce u divadla odbočíte vpravo (stále silnice č. 4211) směrem na obec Morkůvky >>> v Morkůvkách (Muzeum generála nebe Františka Peřiny) na hlavní křižovatce odbočíte vlevo směrem na Klobouky (silnice č. 4213), přejedete most a za ním odbočíte vpravo, čímž se napojíte na Velkopavlovickou vinařskou stezku, která vás dovede až do obce Brumovice >>> Brumovicemi projedete hlavní ulicí (silnice č. 4211), která vás vyvede z vesnice a dále až na rozcestí za obcí >>> zde odbočíte vpravo na obec Kobylí (silnice č. 421) >>> nyní pojedete stále po této silnici, ta vás přes obec Bořetice spolehlivě dovede ZPĚT do V. Pavlovic.